NF:CURA - BLOG

En blog med både videnskabelige opdateringer og inspirationshistorier

Korpset 2017 – Aspirant #6

Her beskriver fysioterapeut Nick F. Augoustakis sine oplevelser optil og under TV2 programmet “Korpset – Gjort af det rette stof” fra 2017. De medrivende historier et ment som inspiration til andre, som overvejer at kaste sig ud i en fysisks og psykisk udfordring ud over de sædvanlige. Læs mere.

Korpset 2018 – Aspirant #5

Aspirant #5 Henrik Redkjær gennemførte programmet fra 2018 i overbevisende stil. Op til programmet havde han fået hjælp til optræningen af fysioterapeut Nick F. Augoustakis. I denne blogserie fortæller Henrik om sine oplevelser fra programmet.  Læs mere.

Det videnskabelige hjørne

Forskning kan være vanskelig og uigennemskueligt. Det er den ikke her!. Kandidat i fysioterapi Jonas Bak har sorteret i den nyeste forskning med høj aktualitet og beskrevet den på en let forståelig måde. Artiklerne vil være blandet med erfaringer fra klinisk praksis og forsøge at give konkrete anbefalinger, som vil kunne bruges i din aktive hverdag.  Læs mere.

Artikler med substans

Her vil der blive gennemgået vigtige og hyppige liddelser der ofte ses i klinikken. Artiklerne vil være af længere varighed og forsøger at komme langt omkring de enkelte problemstillinger. Teksten vil være let læselig, så flest mulige vil kunne fordybe sig og få vejledning.  Læs mere.