Rygproblematikker vil som regel give symptomer i selve ryggen. Ved iskiassmerter vil smerterne dog også kunne sidde i ben, fødder og tæer, men man vil også kunne opleve føleforstyrrelser. Selvom smerterne opleves andre steder i kroppen, stammer iskiassmerter fra den store iskiasnerve, der har sit udspring i lænden, og som løber helt ned til fødderne.

Da iskiasnerven forgrener sig fra den nederste del af rygsøjlen og ned igennem ben og fødder, vil iskiassmerter kunne opstå vidt forskellige steder. Der kan desuden være forskellige årsager til smerter i iskiasnerven, og derfor vil behandlingen også variere fra det ene tilfælde til det andet.

Ved mistanke om problemer i iskiasnerven vil vi undersøge dig grundigt for at kunne afgøre, hvor nerven reelt er påvirket, og hvad årsagen til dine symptomer er. Smerter i iskiasnerven kan skyldes pladsmangel i lænden eller stivhed i selve nerven, men i nogle tilfælde vil det være medicinske sygdomme, som påvirker nervevævet.

Ved pladsmangel vil behandlingen have til hensigt at skabe mere plads – blandt andet ved hjælp af manuelle teknikker. Ved stivhed i nerven vil behandlingen bestå af træningsterapi, som har til hensigt at styrke og smidiggøre det stive væv. For at sikre os at iskiassmerter ikke skyldes medicinske sygdomme, vil en fysioterapeutisk undersøgelse hos os som regel omfatte en screening.