Diskusprolaps i ryggen er en betegnelse for, at der sker en udposning af diskus, som er de bruskskiver, der sidder mellem rygsøjlens knogler. Forkert arbejdsstilling eller overvægt er hyppige årsager til diskusprolaps i ryggen, men det er dog særligt ældre mennesker, som er i risikogruppen for at udvikle en diskusprolaps, da rygsøjlen bliver svækket med alderen. En diskusprolaps kan dog også opstå akut – eksempelvis i forbindelse med et forkert løft.

Ved mistanke om diskusprolaps i ryggen vil vi foretage en række undersøgelser, hvor vi tester senereflekser, smerter og styrke for at afgøre, om der reelt er tale om en diskusprolaps. Forinden vil vi spørge ind til symptomer som smerter samt eventuelle følelsesforstyrrelser og dårlige senereflekser.

Hvis vi konstaterer, at der er tale om en diskusprolaps i ryggen, vil vi sammensætte et behandlingsforløb, som har til hensigt at mindske dine gener. Operation kan i få tilfælde være sidste udvej, men som regel vil træning have gode effekter. Det er naturligvis vigtigt, at træning og øvelser er målrettet og skræddersyet til dit individuelle tilfælde, og netop derfor er grundige undersøgelser og korrekt diagnosticering et meget vigtigt grundlag for et succesfuldt behandlingsforløb i forbindelse med en diskusprolaps i ryggen.