Som nævnt er korrekt diagnosticering en vigtig forudsætning for at kunne behandle rygproblematikker korrekt. For at kunne give en forklaring på rygsmerter og stille en diagnose, er det dog nødvendigt, at vi som behandlere giver os tid til at lytte til den enkelte klient.

Vi vil naturligvis være interesserede i at høre om, hvordan skaden er opstået. Er det for eksempel en overbelastningsskade, som er opstået ved ensidigt kontorarbejde, eller er det en akut sportsskade, som kræver andre behandlingsmetoder?

Vi vil desuden lytte til de problematikker, du oplever i forbindelse med dine rygsmerter – det gør diagnosticeringen nemmere. Dialogen er altså et vigtigt grundlag for det videre behandlingsforløb, og dine beskrivelser af dine symptomer kan i høj grad være med til at give et fingerpeg om den egentlige problematik.

Det kan være udtalelser som “jeg har ondt i ryggen, når jeg trækker vejret” eller “jeg har ondt i ryggen, når jeg ligger ned”. En beskrivelse af at have ondt i ryggen om natten kan eksempelvis give mistanke om inflammation eller en forkert sovestilling. Mange vågner med ondt i ryggen om morgenen, men som fysioterapeuter støder vi også på beskrivelser af at have smerter ved vejrtrækning. At have ondt i ryggen under ribbenene eller at have vejrtrækningsproblemer vil ofte gøre folk bekymrede, men som regel vil der blot være tale om problemer i de såkaldte facetled i den midterste del af ryggen – en problematik med gode behandlingsudsigter.