Ondt i ryggen og lændesmerter

Hos NF:CURA Sport – fysioterapi & Coaching møder vi i kraft af vores virke som fysioterapeuter mange mennesker, som døjer med lidelser og smerter i bevægeapparatet. En stor del af dem er relateret til ryg og lænd.

Omkring halvdelen af voksne mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv opleve at have ondt i ryggen eller døje med lændesmerter i løbet af et år. Faktisk er smerter i lænden den mest almindelige form for smerter i led og muskler, og derfor kan mange også godt nikke genkendende til problemet.

Det er dog kun omkring 40 % af de ramte, som søger behandling, og der er ligeledes en stor del af befolkningen, der går rundt med ondt i ryggen og lændesmerter. Det er synd, for smerteproblematikker i ryg og lænd kan være årsag til stort ubehag, nedsat bevægelighed og adskillige sygedage, mens de står på.

De fleste, der lider af ondt i ryggen og lændesmerter vil opleve, at smerterne kommer og går i perioder, og at intensiteten kan variere meget fra den ene periode til den anden. Det betyder, at smerterne til tider kan være helt væk for at vende tilbage med fuld styrke i andre perioder. Rygproblematikker kan dog veksle meget fra person til person, og nogle kan ligeledes komme sig efter at have haft ondt i ryggen eller døjet med lændesmerter i lang tid.

NF:CURA er suverænt den dygtigst fysioterapeut jeg nogensinde har benyttet. Kompetent og behagelig behandling fås ikke bedre.

Hvorfor får man ondt i ryggen?

“Hvorfor får man ondt i ryggen”, spørger du måske dig selv. Det korte svar er, at der kan være mange forskellige årsager til rygsmerter, og at det derfor kan være umuligt at give et overordnet facit på, hvorfor smerter og problematikker i ryggen egentligt opstår.

Hos nogle kommer smerterne pludseligt på grund af en forkert eller hurtig bevægelse, mens de i andre tilfælde opstår som et resultat af at sidde i en uhensigtsmæssig stilling over en længere periode – eksempelvis i forbindelse med dagligt, stillesiddende arbejde. Årsagen kan også findes i en dårlig seng, mangel på motion, stress eller uhensigtsmæssige overbelastninger. Det er dog langt fra altid, at smerterne opstår samtidigt eller lige umiddelbart efter den årsag, der udløser dem – og det gør det derfor endnu sværere at give et konkret svar på spørgsmålet “hvorfor får man ondt i ryggen”.

Hos få kan rygsmerter skyldes generelt dårligt helbred eller sygdomme som slidgigt og diskusprolaps, mens nogle er arveligt disponeret for problemer med ryg og lænd. I langt de fleste tilfælde er smerterne dog “mekaniske” – de er altså blevet udløst af en eller anden fysisk årsag. I de følgende afsnit kan du læse lidt nærmere om nogle af de mest almindelige mekaniske ryg- og lændesmerter.

Stillesiddende arbejde

I dag er det mere og mere almindeligt at have et stillesiddende arbejde. Faktisk bruger omkring hver femte dansker 75 % af deres arbejdstid foran en computerskærm, og da arbejdet ofte bliver udført siddende og med mange gentagelser af de samme, små bevægelser ved mus og tastatur, øges chancen for forskellige smerter og skader væsentligt.

Stillesiddende arbejde kan være årsag til en række helbredslidelser – især rygproblemer, som rammer omkring halvdelen af dem, der bruger størstedelen af deres arbejdsdage ved computeren eller skrivebordet.

Hvis du selv bestrider et stillesiddende arbejde kan du med god grund tænke over dine arbejdsrutiner. Du kan eksempelvis skifte arbejdsstilling med jævne mellemrum og eventuelt arbejde stående, hvis du har mulighed for det. Hvis din arbejdsplads er forsynet med hæve/sænkeborde kan du med fordel benytte muligheden til at variere din arbejdsstilling i løbet af dagen.

Sørg også for at holde regelmæssige pauser, og gå gerne lidt rundt i ny og næ, så du undgår at sidde stille i for lang tid ad gangen. Du kan også gå en omvej på hen vej til printeren, kaffemaskinen eller toilettet og tage trappen i stedet for elevatoren. Der er altså en del, du kan gøre i din dagligdag, for at mindske de fysiske belastninger ved stillesiddende arbejde.

Overbelastning

Hvor de skader, som stillesiddende arbejde kan medføre, som regel vil være opstået over længere tid og på grund af langvarigt slid, kan ryg- og lændesmerter også være forårsaget af mere akutte overbelastninger. Akutte rygskader kan opstå i forbindelse med bøjning af rygsøjlen, eller ved vrid, løft eller uvante bevægelser. En akut overbelastning af ryggen opstår ved overstrækning af muskelgrupper eller ledbånd og kan føre til ømhed, smerte og stivhed.

Selvom smerter i ryg og lænd kan være akutte, skyldes de problematikker, der kan opstå i forbindelse med stillesiddende arbejde også en overbelastning – dog en længerevarende en af slagsen. Både akutte skader og langvarigt slid skyldes dog, at leddene mellem rygsøjlen bliver udsat for en stor påvirkning.

Den overbelastning, der sker i forbindelse med stillesiddende arbejde, skyldes som nævnt mange gentagelser af den samme ensidige bevægelse. Ofte vil der være meget lidt bevægelse, og musklerne vil arbejde statisk – altså uden længdeændring. Det medfører en konstant spænding i muskulaturen med manglende iltforsyning, trætte muskler og ømhed til følge. Overbelastningen sker altså, fordi kroppen udfører den samme, lille bevægelse igen og igen, og at musklerne derfor udsættes for en stor belastning – selvom bevægelserne umiddelbart virker harmløse.

Sportsskader

Overbelastning af ryg og lænd opstår langt fra altid i forbindelse med statisk arbejde eller uheldige løft og lignende. Hos NF:CURA Sportsfysioterapi & Coaching har vi stor erfaring med behandling af sportsudøvere på alle niveauer, og vi møder mange klienter med sportsskader i ryggen.

Smerter i ryggen hører sammen med skader i fødder og skuldre, knæskader, tennisalbue og forstuvede ankler til de mest almindelige sportsskader. De rygproblematikker, der kan opstå i forbindelse med sport, kan være akutte, men sportsskader i ryggen kan også opstå over længere tid.

Ved akutte skader vil du sjældent være i tvivl om, hvad der har udløst smerten, mens der ved overbelastningsskader kan være behov for nærmere vurdering for at kunne tilrettelægge den rette behandling og genoptræning. Der kan være nødvendigt at foretage scanninger af det ramte område for at kunne give en præcis diagnose, og derfor vil vi i nogle tilfælde henvise dig til en af de scanningsklinikker, vi samarbejder med.

Både akutte sportsskader og overbelastningsskader kan på sigt føre til kroniske skader, som kroppen ikke kan hele selv. Netop derfor er det afgørende, at du modtager den rette diagnosticering og et skræddersyet behandlingsforløb, hvis du døjer med kroniske rygsmerter som følge af sport.

Rygsmerter – diagnose

Som nævnt er korrekt diagnosticering en vigtig forudsætning for at kunne behandle rygproblematikker korrekt. For at kunne give en forklaring på rygsmerter og stille en diagnose, er det dog nødvendigt, at vi som behandlere giver os tid til at lytte til den enkelte klient.

Vi vil naturligvis være interesserede i at høre om, hvordan skaden er opstået. Er det for eksempel en overbelastningsskade, som er opstået ved ensidigt kontorarbejde, eller er det en akut sportsskade, som kræver andre behandlingsmetoder?

Vi vil desuden lytte til de problematikker, du oplever i forbindelse med dine rygsmerter – det gør diagnosticeringen nemmere. Dialogen er altså et vigtigt grundlag for det videre behandlingsforløb, og dine beskrivelser af dine symptomer kan i høj grad være med til at give et fingerpeg om den egentlige problematik.

Det kan være udtalelser som “jeg har ondt i ryggen, når jeg trækker vejret” eller “jeg har ondt i ryggen, når jeg ligger ned”. En beskrivelse af at have ondt i ryggen om natten kan eksempelvis give mistanke om inflammation eller en forkert sovestilling. Mange vågner med ondt i ryggen om morgenen, men som fysioterapeuter støder vi også på beskrivelser af at have smerter ved vejrtrækning. At have ondt i ryggen under ribbenene eller at have vejrtrækningsproblemer vil ofte gøre folk bekymrede, men som regel vil der blot være tale om problemer i de såkaldte facetled i den midterste del af ryggen – en problematik med gode behandlingsudsigter.

Iskiassmerter

Rygproblematikker vil som regel give symptomer i selve ryggen. Ved iskiassmerter vil smerterne dog også kunne sidde i ben, fødder og tæer, men man vil også kunne opleve føleforstyrrelser. Selvom smerterne opleves andre steder i kroppen, stammer iskiassmerter fra den store iskiasnerve, der har sit udspring i lænden, og som løber helt ned til fødderne.

Da iskiasnerven forgrener sig fra den nederste del af rygsøjlen og ned igennem ben og fødder, vil iskiassmerter kunne opstå vidt forskellige steder. Der kan desuden være forskellige årsager til smerter i iskiasnerven, og derfor vil behandlingen også variere fra det ene tilfælde til det andet.

Ved mistanke om problemer i iskiasnerven vil vi undersøge dig grundigt for at kunne afgøre, hvor nerven reelt er påvirket, og hvad årsagen til dine symptomer er. Smerter i iskiasnerven kan skyldes pladsmangel i lænden eller stivhed i selve nerven, men i nogle tilfælde vil det være medicinske sygdomme, som påvirker nervevævet.

Ved pladsmangel vil behandlingen have til hensigt at skabe mere plads – blandt andet ved hjælp af manuelle teknikker. Ved stivhed i nerven vil behandlingen bestå af træningsterapi, som har til hensigt at styrke og smidiggøre det stive væv. For at sikre os at iskiassmerter ikke skyldes medicinske sygdomme, vil en fysioterapeutisk undersøgelse hos os som regel omfatte en screening.

Slidgigt i ryggen

Smerter i ryggen kan også have rod i slidgigt, som også kan give symptomer som nedsat kontrol af benene, nedsat bevægelighed i ryggen, smerter i lænden eller smerter, der stråler ud i arme og ben. Det er dog langt fra alle, der oplever symptomer på slidgigt i ryggen.

Hvor overbelastnings- og sportsskader opstår som følge af uhensigtsmæssige bevægelser, er slidgigt i ryggen en naturlig del af rygsøjlens aldringsproces – men det betyder ikke, at der ikke findes behandlingsmuligheder. Hos NF:CURA Sportsfysioterapi & Coaching tilstræber vi, at vores klienter føler, at der bliver taget hånd om deres aktuelle problematikker, og derfor vil vi også kunne skræddersy et behandlingsforløb, hvis vi ved en scanning kan konstatere, at der er tale om slidgigt i ryggen.

Behandlingen vil variere afhængigt af det enkelte tilfælde. Der kan være flere årsager til slidgigt i ryggen, og det efterfølgende forløb vil derfor altid tage afsæt i en individuel vurdering. I nogle tilfælde vil behandlingen bestå af træning af ryggens stabilitet, mens den i andre tilfælde vil have til hensigt at aflaste ustabile led og genoptræning af de muskler, der holder knoglerne på plads. Hos ældre mennesker kan behandlingsforløbet strække sig udover flere måneder, da deres led kan være meget stive på grund af slidforandringer.

Diskusprolaps i ryggen

Diskusprolaps i ryggen er en betegnelse for, at der sker en udposning af diskus, som er de bruskskiver, der sidder mellem rygsøjlens knogler. Forkert arbejdsstilling eller overvægt er hyppige årsager til diskusprolaps i ryggen, men det er dog særligt ældre mennesker, som er i risikogruppen for at udvikle en diskusprolaps, da rygsøjlen bliver svækket med alderen. En diskusprolaps kan dog også opstå akut – eksempelvis i forbindelse med et forkert løft.

Ved mistanke om diskusprolaps i ryggen vil vi foretage en række undersøgelser, hvor vi tester senereflekser, smerter og styrke for at afgøre, om der reelt er tale om en diskusprolaps. Forinden vil vi spørge ind til symptomer som smerter samt eventuelle følelsesforstyrrelser og dårlige senereflekser.

Hvis vi konstaterer, at der er tale om en diskusprolaps i ryggen, vil vi sammensætte et behandlingsforløb, som har til hensigt at mindske dine gener. Operation kan i få tilfælde være sidste udvej, men som regel vil træning have gode effekter. Det er naturligvis vigtigt, at træning og øvelser er målrettet og skræddersyet til dit individuelle tilfælde, og netop derfor er grundige undersøgelser og korrekt diagnosticering et meget vigtigt grundlag for et succesfuldt behandlingsforløb i forbindelse med en diskusprolaps i ryggen.

Hvad hjælper mod ondt i ryggen?

Som beskrevet kan der være mange, forskellige årsager til smerter i ryggen, og der er derfor ikke noget endeligt facit på, hvad der hjælper mod ondt i ryggen – behandlingen vil være forskellig fra klient til klient.

Hos NF:CURA Sportsfysioterapi & Coaching stræber vi altid efter at sammensætte en behandling med fokus på lige netop din problemstilling, og det er vores klare mål, at du helt fra starten af dit behandlingsforløb er velinformeret omkring din skadesproblematik. Vi deltager løbende i efteruddannelse med henblik på at kunne tilbyde en bred vifte af behandlingskoncepter, og som klient vil du opleve, at der bliver lyttet til dine beskrivelser af dine symptomer – det giver os nemlig større mulighed for at skræddersy et korrekt behandlingsforløb. Hvad der hjælper mod dit konkrete tilfælde af ondt i ryggen vil altså være en individuel, faglig vurdering, som vi er i stand til at foretage som erfarne fysioterapeuter.

Fælles for de fleste behandlinger er dog, at vi kombinerer manuelle teknikker som sportsmassage og eventuel akupunktur med træningsterapi, som har til formål at genopbygge og styrke muskulaturen i ryggen. Hvis du vil vide mere om, hvad der hjælper mod ondt i ryggen, kan du i afsnittene forneden læse om en række behandlingsmetoder og øvelser.

Hold i ryggen

Ved akutte smerter og hold i ryggen vil du som regel kunne afhjælpe generne ved hjælp af forskellige øvelser, du selv kan lave derhjemme. Vi har samlet en lille håndfuld af dem her.

  • Øvelse 1: Gå ned på alle fire, og støt på knæ og underarme. Rund i ryggen, og hold stillingen i nogle sekunder. Derefter skal du lave et svaj i ryggen og igen holde stillingen i et par sekunder. Gentag øvelsen 4-5 gange.
  • Øvelse 2: Læg dig ned på ryggen, og træk knæene op mod maven. Hold med dine arme benene fast i denne position i et par sekunder. Herefter strækker du langsomt benene ud igen, indtil de hviler på gulvet. Gentag øvelsen 2-3 gange.
  • Øvelse 3: Sæt dig på kanten af en stol, og bøj dig forover. Prøv at få fat på stolebenet ved at føre dine hænder mellem dine ben. Hold stillingen i nogle sekunder, og ret dig derefter op igen. Gentag øvelsen 2-3 gange.

Hold i ryggen kan være meget smertefuldt, og det er måske ikke sikkert, at du vil være i stand til at udføre øvelserne. Øvelserne har naturligvis til formål at lindre dine smerter, og hvis du føler, at du har mere ondt bagefter, skal du selvsagt ikke gentage dem. I værre tilfælde af hold i ryggen kan der være behov for en individuel undersøgelse på klinikken.

Behandling af rygsmerter

Den behandling af rygsmerter, som vi udfører hos NF:CURA Sportsfysioterapi & Coaching, tager i høj grad udgangspunkt i træningsterapi. Ryggen er lavet til bevægelse, og ofte vil rygproblematikker skyldes mangel på samme. Derfor vil behandling af rygsmerter ofte været baseret på et skræddersyet træningsforløb, som tager afsæt i dine beskrivelser og vores faglige vurdering. I mere akutte tilfælde kan behandlingen også bestå i sportsmassage og andre manuelle teknikker, som har til formål at løsne op for spændinger.

Behandling af rygsmerter er altså et bredt spektrum af forskellige øvelser, metoder og træningsprogrammer, som afhænger af det enkelte tilfælde. I forbindelse med slidgigt i ryggen vil træningen eksempelvis være tilrettelagt på én måde, mens vi i tilfælde af sportsskader og arbejdsskader vil gøre brug af andre metoder, som er målrettet det enkelte tilfælde.

Rygøvelser til lænden

Ligesom akutte rygsmerter kan smerter i lænden også lindres ved hjælp af forskellige øvelser, som du selv kan udføre. Her kan du læse om et lille udvalg af rygøvelser til lænden.

  • Øvelse 1: Gå ned på alle fire, og løft venstre arm og højre ben, så de står vandret i luften. Hold stillingen i cirka 10 sekunder, mens du så vidt muligt holder kroppen stille. Herefter laver du øvelsen med modsatte arm og ben. Gentag øvelsen 8-10 gange. Øvelsen er god til at styrke den diagonale rygmuskulatur.
  • Øvelse 2: Læg dig på maven på et bord, så hele overkroppen befinder sig på bordet. Læg eventuelt en pude under maven. Løft langsomt benene op til vandret position, og hold stillingen kortvarigt. Herefter sænker du langsomt benene igen. Gentag øvelsen 8-10 gange. Denne øvelse er især velegnet til at styrke den nederste del af ryggen.
  • Øvelse 3: Stil den ene fod foran den anden, og læg vægten på det forreste ben, så du mærker et stræk i det bagerste. Hold stillingen i cirka 30 sekunder, og træk vejret langsomt imens. Øvelsen er med til at udspænde hoftens bøjemuskler, som ofte er stramme hos mennesker med ondt i lænden.

Der findes mange andre rygøvelser til lænden, og du er naturligvis altid velkommen hos NF:CURA Sportsfysioterapi & Coaching, hvis du ønsker professionel instruktion og vejledning, som kan afhjælpe dine lændesmerter. Vi har god erfaring med rygøvelser, der lindrer smerter i lænden.

Undgå at få ondt i ryggen med øvelser og træning

Det er frustrerende at have ondt i ryggen, men øvelser og træningsterapi vil kunne lindre eller afhjælpe de fleste rygproblematikker. Derfor skal du ikke affinde dig med dine smerter, hvis du har ondt i ryggen – øvelser og korrekte træningsforløb vil være gavnlige i langt de fleste tilfælde.

Hos NF:CURA Sportsfysioterapi & Coaching hjælper vi dig gerne med at komme dine rygproblematikker til livs, og vi står klar til at hjælpe alle klienter med ondt i ryggen igennem øvelser, manuelle teknikker og skræddersyede behandlingsforløb.